ปริมาณและราคายางแผ่นดิบที่มีการซื้อ-ขาย
ณ ตลาดกลางยางพารา


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Date : Wednesday, November 22 2017ํ
รายการ ตลาดกลางยางพารา
สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ปริมาณยางเข้าสู่ตลาด (กก.) 419* 11,500* 11,900*
ราคาประมูล (บาท/กก.) 41.99 41.99 41.99
ราคาท้องถิ่น (บาท/กก.) - 40.25 39.80
มูลค่ายาง (บาท) 17,594 482,885 499,681
มูลค่าเพิ่ม (บาท) 17,594 20,010 26,061

หมายเหตุ
* น้ำหนักประมาณการ