ราคาประมูลและปริมาณยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
ณ ตลาดกลางยางพารา


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
Date : Friday, December 8 2017ํ
ยางแผ่นดิบ (USS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
43.40 43.14 42.23 - - - - 4,133 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
43.53 43.03 42.03 - - 3,575 5,326 1,596 - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
43.53 43.03 41.17 - - 852 8,252 - - - - -
ยะลา
Yala
43.16 42.94 41.04 34.77 32.81 - 105 2,937 - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
Date : Friday, December 8 2017ํ
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณยางซื้อขายที่
ตลาดกลาง (กก.)
Quantity ( KG. )
ชั้น 1-3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น ฟอง ชั้น Culting
สงขลา
Songkhla
47.00 46.80 46.16 45.30 40.66 67,386
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
47.00 42.29 41.29 40.29 - 51,223
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
47.05 46.49 45.59 45.54 40.74 189,395
ยะลา
Yala
- - - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - -

หมายเหตุ ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. ยางก้อนถ้วย 14.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ

ราคายางย้อนหลัง