ราคาประมูลและปริมาณยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
ณ ตลาดกลางยางพารา


วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
Date : Monday, June 26 2017ํ
ยางแผ่นดิบ (USS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
- - - - - - - - - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
52.01 50.25 49.25 - - 4,625 - - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
52.29 51.89 47.77 - - 11,235 7,270 - - - - -
ยะลา
Yala
- - - - - - - - - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
Date : Monday, June 26 2017ํ
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณยางซื้อขายที่
ตลาดกลาง (กก.)
Quantity ( KG. )
ชั้น 1-3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น ฟอง ชั้น Culting
สงขลา
Songkhla
- - - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
53.02 50.02 48.02 45.02 43.02 39,100
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
56.00 51.89 49.00 50.39 43.77 279,300
ยะลา
Yala
- - - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - -

หมายเหตุ ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. ยางก้อนถ้วย 14.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ

ราคายางย้อนหลัง   

Warning: mysql_close(): 351 is not a valid MySQL-Link resource in /home/rubberthai/domains/rubberthai.com/public_html/yang/connectdbMySQL.php on line 3