ราคาประมูลและปริมาณยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
ณ ตลาดกลางยางพารา


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
Date : Tuesday, August 22 2017ํ
ยางแผ่นดิบ (USS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
53.88 53.58 52.88 - - 5,543 19,045 19,738 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
54.11 53.51 51.89 - - 16,409 412 - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
54.11 53.58 50.25 - - 4,894 2,301 - - - - -
ยะลา
Yala
53.28 53.28 52.17 49.79 45.50 - - 1,507 - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
Date : Tuesday, August 22 2017ํ
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณยางซื้อขายที่
ตลาดกลาง (กก.)
Quantity ( KG. )
ชั้น 1-3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น ฟอง ชั้น Culting
สงขลา
Songkhla
59.75 56.10 56.01 54.40 45.55 367,075
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
56.39 53.55 51.55 48.55 43.55 172,500
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
56.39 56.19 55.55 55.39 46.09 449,700
ยะลา
Yala
- - - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - -

หมายเหตุ ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. ยางก้อนถ้วย 14.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ

ราคายางย้อนหลัง