ราคาประมูลและปริมาณยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
ณ ตลาดกลางยางพารา


วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
Date : Tuesday, October 24 2017ํ
ยางแผ่นดิบ (USS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
45.15 44.61 43.77 - - 16,895 23,260 24,630 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
- - - - - - - - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
45.77 45.00 43.77 - - 7,972 2,262 - - - - -
ยะลา
Yala
44.70 44.70 43.50 40.26 38.50 - 277 2,302 - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
Date : Tuesday, October 24 2017ํ
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณยางซื้อขายที่
ตลาดกลาง (กก.)
Quantity ( KG. )
ชั้น 1-3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น ฟอง ชั้น Culting
สงขลา
Songkhla
- - - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
- - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
52.00 47.07 45.79 45.49 43.30 300,000
ยะลา
Yala
- - - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
54.00 - - - - 26,517
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - -

หมายเหตุ ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. ยางก้อนถ้วย 14.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ

ราคายางย้อนหลัง