การซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (7 วัน) แบบส่งมอบยางจริง
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
Date : Monday, May 29 2017ํ
วัน/เดือน/ปี ตลาดล่วงหน้าส่งมอบยางจริง
ราคา น้ำหนัก ส่งมอบวันที่
29 พฤษภาคม 2560 70.27 18,000 5 มิถุนายน 2560