การซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (7 วัน) แบบส่งมอบยางจริง
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา


วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
Date : Tuesday, November 21 2017ํ
วัน/เดือน/ปี ตลาดล่วงหน้าส่งมอบยางจริง
ราคา น้ำหนัก ส่งมอบวันที่
21 พฤศจิกายน 2560 44.70 24,000 28 พฤศจิกายน 2560