การซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (7 วัน) แบบส่งมอบยางจริง
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา


วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
Date : Friday, July 21 2017ํ
วัน/เดือน/ปี ตลาดล่วงหน้าส่งมอบยางจริง
ราคา น้ำหนัก ส่งมอบวันที่
21 กรกฎาคม 2560 55.80 64,000 31 กรกฎาคม 2560