ราคายางท้องถิ่น


วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
Date : Friday, November 17 2017ํ
ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 40.90 35.00 - 44.00 42.00
สุราษฏร์ธานี 41.50 35.00 - 42.00 -
นครศรีธรรมราช 41.10 35.10 - 41.25 -
ยะลา 38.76 - - - -
บุรีรัมย์ - - - - -
หนองคาย - - 16.00 - -