ราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า(7 วัน) แบบส่งมอบจริง

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ราคา(บาท/กก.) วันที่ส่งมอบ
70.275 มิถุนายน 2560