ราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า(7 วัน) แบบส่งมอบจริง

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

วันที่ 19 กันยายน 2560

ราคา(บาท/กก.) วันที่ส่งมอบ
53.2526 กันยายน 2560