ราคาท้องถิ่น


บาท/กิโลกรัม
ปี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา บุรีรัมย์ หนองคาย
ท้องถิ่น เศษยาง 100% น้ำยางสด (โรงงาน) ท้องถิ่น น้ำยางสด (โรงงาน) ท้องถิ่น น้ำยางสด (โรงงาน) ท้องถิ่น น้ำยางสด (โรงงาน) ท้องถิ่น น้ำยางสด (โรงงาน) ท้องถิ่น ท้องถิ่น (ก้อนถ้วย) น้ำยางสด (โรงงาน)
2560
มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00