ราคาประกาศเที่ยงวัน Official Noon Price
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย


วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
Date : Friday, November 17 2017ํ
ชนิด / ชั้นยาง
Type / Grade
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ
F.O.B. Price ( Baht/KG .)
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
ยางแผ่นรมควัน
Ribbed Smoked Sheet
RSS 1 53.25 53.00 53.45 53.20
RSS 2 52.65 52.40 52.85 52.60
RSS 3 52.10 51.85 52.30 52.05
RSS 4 51.80 51.55 52.00 51.75
RSS 5 51.35 51.10 51.55 51.30
ยางแท่ง
Standard Thai Rubber
STR5L 52.00 51.75 52.20 51.95
STR20 45.85 45.60 46.05 45.80
น้ำยางข้น 60%
Concentrated Latex
35.45 35.20 35.65 35.40

หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk
อัตราแลกเปลี่ยน 32.87 บาท ดอลล่าร์สหรัฐ เวลา 10.53 น. อ้างอิง Reuters