ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (7 วัน) แบบส่งมอบจริง
ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา


ปี บาท/กก.
ราคา ปริมาณ ส่งมอบวันที่
2560
ตุลาคม 49.81 509,000 -
2 51.55 8,000 9 ตุลาคม 2560
3 52.05 0 10 ตุลาคม 2560
4 52.60 0 11 ตุลาคม 2560
5 53.18 23,000 12 ตุลาคม 2560
6 52.90 69,000 16 ตุลาคม 2560
9 51.89 0 16 ตุลาคม 2560
10 51.00 40,000 17 ตุลาคม 2560
11 51.00 41,000 18 ตุลาคม 2560
12 49.29 0 19 ตุลาคม 2560
16 49.88 29,000 24 ตุลาคม 2560
17 48.88 9,000 24 ตุลาคม 2560
18 48.00 0 25 ตุลาคม 2560
19 48.08 0 27 ตุลาคม 2560
24 48.01 85,000 31 ตุลาคม 2560
25 47.60 45,000 1 พฤศจิกายน 2560
27 47.60 78,000 3 พฤศจิกายน 2560
30 47.05 24,000 6 พฤศจิกายน 2560
31 46.10 58,000 7 พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 46.31 150,000 -
1 46.10 10,000 8 พฤศจิกายน 2560
2 46.26 8,000 9 พฤศจิกายน 2560
3 46.20 0 10 พฤศจิกายน 2560
6 47.20 39,000 13 พฤศจิกายน 2560
7 47.20 34,000 14 พฤศจิกายน 2560
8 46.49 0 15 พฤศจิกายน 2560
9 46.40 0 16 พฤศจิกายน 2560
10 46.50 0 17 พฤศจิกายน 2560
13 46.85 0 20 พฤศจิกายน 2560
14 47.00 0 21 พฤศจิกายน 2560
15 45.80 0 22 พฤศจิกายน 2560
16 46.05 0 23 พฤศจิกายน 2560
17 46.60 8,000 24 พฤศจิกายน 2560
20 45.30 27,000 27 พฤศจิกายน 2560
21 44.70 24,000 28 พฤศจิกายน 2560