ราคาประมูลและปริมาณยางก้อนถ้วย (6-8 มีด)
ณ ตลาดกลางยางพารา


ปี

หนองคาย

ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก (กก.)
2560
ตุลาคม 20.54 227,308
2 22.11 37,173
17 21.00 48,695
31 18.52 141,440
พฤศจิกายน 19.20 67,041
13 19.20 67,041