ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 19 กันยายน 2560

ชนิดยาง
ราคา (บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
52.28
-1.93
19 ก.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
53.28
-1.23
19 ก.ย. 2560

น้ำยางสด ณ โรงงาน

DRC ไม่ต่ำกว่า 35%

51.50
-1.50
19 ก.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
43.50
-1.50
19 ก.ย. 2560