ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ชนิดยาง
ราคา (บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
69.88
-0.21
29 พ.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
70.98
-0.71
29 พ.ค. 2560

น้ำยางสด ณ โรงงาน

DRC ไม่ต่ำกว่า 35%

67.00
-0.50
29 พ.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
46.50
-1.00
29 พ.ค. 2560