ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 25 เมษายน 2560

ชนิดยาง
ราคา (บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
70.07
+ 0.80
25 เม.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
72.88
+ 0.36
25 เม.ย. 2560

น้ำยางสด ณ โรงงาน

DRC ไม่ต่ำกว่า 35%

60.50
+ 0.50
25 เม.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
49.00
+ 1.00
25 เม.ย. 2560