ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ชนิดยาง
ราคา (บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
52.88
-0.44
21 ก.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
56.08
-0.72
21 ก.ค. 2560

น้ำยางสด ณ โรงงาน

DRC ไม่ต่ำกว่า 35%

47.00
0.00
21 ก.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
43.00
0.00
21 ก.ค. 2560