พื้นที่ปลูกยางของประเทศไทย
หน่วย : ไร่
จังหวัด
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
1. เชียงราย
240,364
377,774
383,702
2. เพชรบูรณ์
36,988
110,829
126,122
3. น่าน
66,588
117,113
131,682
4. พะเยา
124,942
155,553
159,373
5. พิษณุโลก
159,690
149,870
168,998
6. อุทัยธานี
28,291
28,553
29,216
7. ลำปาง
29,332
32,326
35,099
8. ลำพูน
9,911
7,020
7,658
9. เชียงใหม่
33,417
17,797
24,461
10. แม่ฮ่องสอน
3,906
1,244
2,063
11. ตาก
19,762
14,121
14,842
12. กำแพงเพชร
36,591
53,424
54,430
13. สุโขทัย
22,444
17,496
20,065
14. แพร่
20,615
16,866
18,782
15. อุตรดิตถ์
19,719
27,045
32,740
16. พิจิตร
2,459
4,593
5,079
17. นครสวรรค์
12,383
14,309
15,303
รวมภาคเหนือ
867,402
1,145,933
1,229,615
1. กาฬสินธุ์
155,240
117,595
128,624
2. ขอนแก่น
52,364
60,886
66,086
3. ชัยภูมิ
39,025
124,196
130,070
4. นครพนม
181,714
267,450
291,754
5. นครราชสีมา
41,157
56,031
60,250
6. บุรีรัมย์
210,223
255,786
267,573
7. มหาสารคาม
5,360
7,568
8,972
8. มุกดาหาร
136,083
143,448
151,185
9. ยโสธร
70,198
90,803
94,702
10. ร้อยเอ็ด
33,023
54,814
57,579
11. เลย
475,827
544,024
563,980
12. ศรีสะเกษ
231,208
267,195
273,279
13. สกลนคร
210,401
265,859
295,580
14. สุรินทร์
103,094
175,405
189,144
15. หนองคาย
208,135
219,560
229,786
16. บึงกาฬ
626,819
715,717
733,136
17. หนองบัวลำภู
110,604
96,145
103,174
18. อำนาจเจริญ
52,222
40,752
48,833
19. อุดรธานี
332,383
311,240
329,590
20. อุบลราชธานี
202,223
357,222
372,552
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3,477,303
4,171,696
4,395,849
1. กาญจนบุรี
132,400
149,075
160,973
2. จันทบุรี
484,180
728,873
726,260
3. ฉะเชิงเทรา
126,224
189,011
188,635
4. ชลบุรี
196,130
223,979
223,616
5. ตราด
288,145
318,705
318,138
6. ปราจีนบุรี
20,888
22,588
21,909
7. ระยอง
746,070
695,531
694,814
8. ราชบุรี
22,812
38,127
38,467
9. สระแก้ว
35,635
55,196
55,028
10. ประจวบคีรีขันธ์
143,270
159,917
160,118
11. เพชรบุรี
9,900
25,006
25,219
12. สุพรรณบุรี
2,462
5,393
5,493
13. ปทุมธานี
-
-
245
14. นครนายก
-
182
264
15. สระบุรี
657
1,814
1,926
16. ลพบุรี
871
2,488
2,513
17. ชัยนาท
-
-
72
18. กรุงเทพ
-
-
55
19. นครปฐม
-
-
26
รวมภาคกลาง (ภาคตะวันออก)
2,209,644
2,615,885
2,613,771
1. กระบี่
622,145
845,632
829,153
2. ชุมพร
490,923
594,367
592,233
3. ตรัง
1,383,414
1,552,205
1,542,244
4. นครศรีธรรมราช
1,484,084
1,852,270
1,851,549
5. นราธิวาส
1,007,849
989,014
988,427
6. ปัตตานี
325,199
274,079
271,332
7. พังงา
793,618
689,147
692,580
8. พัทลุง
602,594
697,541
695,608
9. ภูเก็ต
88,223
89,006
88,421
10. ยะลา
1,096,594
1,057,040
1,059,623
11. ระนอง
179,793
206,297
208,615
12. สงขลา
1,573,621
2,060,782
2,062,626
13. สตูล
337,127
421,658
421,176
14. สุราษฎร์ธานี
1,921,698
2,695,797
2,633,892
รวมภาคใต้
11,906,882
14,024,835
13,937,479
รวมทั้งประเทศ
18,461,231
21,958,349
22,176,714
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 23 มิถุนายน 2557