ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ยางพารา - ข่าวย้อนหลัง

ในช่วงนี้ ยางพารามีราคาสูง เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่ อ.ทุ่งสง และ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 26 สหกรณ์ นำยางแผ่นรมควัน ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไปบรรทุกใส่รถยนต์กระบะ นำมาขายที่ตลาดประมูลยางท้องถิ่น ภายในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นครศรีธรรมราช เขต 2 อ.ทุ่งสง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยคณะกรรมการฯทำการคัดเกรดยาง ชั่งน้ำหนัก ส่งมอบยางให้บริษัทรับซื้อยาง นำขึ้นรถบรรทุก 18 ล้อ เพื่อส่งมอบต่อไป

นายสุวิทย์ สามประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นครศรีธรรมราช เขต 2 หรือ สกย.นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า สกย.นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้จัดตั้งตลาดประมูลยางท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ที่ตั้งของ สกย.นครศรีธรรมราช เขต 2 อ.ทุ่งสง เป็นผลผลิตของชาวสวนยางโดยตรง นำยางมาขาย ที่ ตลาดประมูลยางท้องถิ่น เป็นความสามารถของเกษตรกรที่รวมตัวเป็นกลุ่มจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรมาเป็นเวลานานแล้ว ผลผลิตจะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ถึงมือบริษัทผู้ใช้ยางโดยตรง สกย.นครศรีธรรมราชเขต 2 สามารถดำเนินการได้ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ

ผู้อำนวยการ สกย.นครศรีธรรมราช ยังกล่าวอีกว่า ใน 1 สัปดาห์ ตลาดประมูลยาง จะเปิดให้บริการ 2 วัน ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี มียางเข้าตลาดสัปดาห์ละ 50 ตัน มีการดำเนินงานเป็นที่พอใจของเกษตรกร รวมทั้งบริษัทผู้รับซื้อยาง ได้คุณภาพยางที่ตรงที่บริษัทความต้องการ และขอฝากชาวสวนยางว่า ในช่วงยางมีราคาสูง ชาวสวนยาง มีรายได้สูง ขอให้พิจารณาการใช้จ่ายให้ดี

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ (วันที่ 27 มกราคม 2554)