ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความวิชาการ - บทความ

โรคและอาการผิดปกติของยางพารา ปี 2555

บทนำโรคยางพารา
อาการผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุอื่น
โรคราแป้ง

อาการเปลือกแห้ง
โรคใบจุดก้างปลา

เปลือกแตก
โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อคอลเลโทตริกัม

อาการตายจากยอด
โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอฟธอรา

อาการที่เกิดจากฟ้าผ่า
โรคใบจุดตานก

อาการไหม้จากแสงแดด
โรคเส้นดำ

อาการขาดธาตุอาหาร
โรคเปลือกเน่า


โรคราสีชมพู

แมลงและศัตรูยางพารา
โรคลำต้นเน่าของยางชำถุง

หนอนทราย
โรคราก

ปลวก
โรครากขาว

เพลี้ยหอย
โรครากน้ำตาล

เพลี้ยแป้ง
โรครากแดง

ไรพืช
การป้องกันกำจัดโรคราก

หนอนกัดกินเปลือก


ตุ่นบรรณานุกรม
ภาคผนวก


ความต้านทานโรคของพันธุ์ยางพันธุ์ชั้น 1
ตามคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2554


 
คณะผู้จัดทำ