ข่าวเด่น

 

             ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้น ยางแผ่นดิบแตะระดับ 49.90 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 52.65 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.39 บาท/กก. และ 0.40 บาท/กก. ทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกจากนักลงทุนขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 4 มาตรการระยะสั้น เพื่อผลักดันให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นแตะกิโลกรัมละ 60 บาท ภายใน 1 - 2 เดือน ประกอบกับโดยภาพรวมผลผลิตยางของไทยออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย ขณะที่ผู้ประกอบการเริ่มขาดแคลนวัตถุดิบ