ข่าวเด่น

 

             ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ซึ่งเป็นราคาที่องค์การสวนยางซื้อตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษา เสถียรภาพราคายาง (Buffer Funds) ยางแผ่นดิบแตะระดับ 58.30 บาท/กก.และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 62.90 บาท/กก. ไม่เปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมราคายางมีปัจจัยบวกมาจากข่าวธนาคารกลางยุโรป (ECB.) ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ครั้งใหญ่ และธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการผลักดันราคายางของภาครัฐ และผู้ประกอบการบางรายอาจเร่งซื้อเพื่อส่งมอบก่อนที่อุปทานยางจะลดลงในช่วงฤดูยางผลัดใบ ขณะที่ปัจจัยลบมาจากราคาชี้นำตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง