ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

             ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ซึ่งเป็นราคาที่องค์การสวนยางซื้อตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (Buffer Funds) ยางแผ่นดิบแตะระดับ 58.55 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 63.15 บาท/กก. ไม่เปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ำมัน รวมทั้งเงินเยนอ่อนค่า ประกอบกับนักลงทุนขานรับข่าวธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไม่มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และอุปทานยางลดลงตามฤดูกาล เห็นได้จากราคาน้ำยางสดปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับกิโลกรัมละ 48.00 บาท จากกิโลกรัมละ 37.00 บาท ในช่วงต้นเดือน