ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (7 วัน) แบบส่งมอบจริง
 ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
ปี
บาท/กก.
ราคา
ปริมาณ
ส่งมอบวันที่

2558

41.27
326,800
 

กันยายน

43.60
15,500
-

ตุลาคม

42.31
96,300
-

พฤศจิกายน

39.38
48,000
-

ธันวาคม

39.82
167,000
-

2559

 

มกราคม

37.49
122,000
-

กุมภาพันธ์

40.20
158,000
-

มีนาคม

47.01
29,000
-

มิถุนายน

53.48
246,000
-

กรกฎาคม

58.56
248,000
-

สิงหาคม

54.93
498,000
-

กันยายน

52.96
569,000
-

ตุลาคม

55.60
197,000
-
3
52.07
3,000
10 ตุลาคม 2559
5
53.65
8,000
12 ตุลาคม 2559
7
55.15
60,000
14 ตุลาคม 2559
10
55.82
21,000
17 ตุลาคม 2559
12
56.20
70,000
19 ตุลาคม 2559
17
56.30
15,000
22 ตุลาคม 2559
19
56.00
3,000
26 ตุลาคม 2559
21
55.55
5,000
28 ตุลาคม 2559
26
56.45
-
2 พฤศจิกายน 2559
28
57.15
12,000
4 พฤศจิกายน 2559
31
57.27
-
7 พฤศจิกายน 2559

พฤศจิกายน