ราคาประมูลและปริมาณยางที่ซื้อขาย  
ณ  ตลาดกลางยางพารา
วันที่ 23 มกราคม 2558
Date : January 23, 2015
ยางแผ่นดิบ (USS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
น้ำยางสด
Field
Latex
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพดี
(USS)
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
3-5%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
5-7%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
7-10%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
10-15%
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพดี
(USS)
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
3-5%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
5-7%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
7-10%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
10-15%
สงขลา
Songkhla
58.30
46.92
46.02
-
-
43,500
4,000
14,000
-
-
-
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
58.30
47.70
46.70
-
-
300,000
20,000
1,000
-
-
-
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
58.30
46.36
-
-
-
225,000
2,000
-
-
-
-
ยะลา
Yala
58.30
46.50
45.50
44.00
41.00
-
-
64
23
138
-
บุรีรัมย์
Burirum
58.30
-
-
-
-
349,000
-
-
-
-
-
หนองคาย
Nongkhai
58.30
46.32
45.22
42.48
30.00
90,000
10,000
100
500
50
-
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณยางซื้อขายที่
ตลาดกลาง (กก.)
Quantity ( KG. )
ชั้น 1-3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น ฟอง
ชั้น Cutting
สงขลา
Songkhla
62.90
50.66
50.02
49.02
42.50
669,533
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
62.90
47.50
46.50
45.00
43.00
430,000
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
62.90
50.77
49.77
47.78
44.50
635,000
ยะลา
Yala
62.90
48.85
48.00
48.00
43.00
20,000
บุรีรัมย์
Burirum
62.90
-
-
-
-
40,900
หนองคาย
Nongkhai
62.90
-
-
-
-
-
หมายเหตุ ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ
ราคายางย้อนหลัง