ราคาประมูลและปริมาณยางที่ซื้อขาย  
ณ  ตลาดกลางยางพารา
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
Date : December 22, 2014
ยางแผ่นดิบ (USS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
น้ำยางสด
Field
Latex
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพดี
(USS)
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
3-5%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
5-7%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
7-10%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
10-15%
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพดี
(USS)
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
3-5%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
5-7%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
7-10%
ยางแผ่นดิบ
ความชื้น
10-15%
สงขลา
Songkhla
53.50
47.60
46.64
-
-
61,250
3,900
14,450
-
-
-
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
53.50
47.85
47.05
-
-
509,000
5,000
-
-
-
-
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
53.50
48.18
-
-
-
74,000
6,000
-
-
-
-
ยะลา
Yala
53.50
46.62
46.62
44.62
41.62
-
-
748
93
-
-
บุรีรัมย์
Burirum
53.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
หนองคาย
Nongkhai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณยางซื้อขายที่
ตลาดกลาง (กก.)
Quantity ( KG. )
ชั้น 1-3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น ฟอง
ชั้น Cutting
สงขลา
Songkhla
57.75
52.69
52.47
51.88
46.88
468,289
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
57.75
48.88
47.77
46.66
45.55
200,000
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
57.75
51.21
51.21
51.92
47.01
900,000
ยะลา
Yala
57.75
48.55
48.05
47.05
44.50
26,561
บุรีรัมย์
Burirum
57.75
-
-
-
-
49,812
หนองคาย
Nongkhai
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ
ราคายางย้อนหลัง