ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

 

 
การแปรรูปใบยางเพื่อผลิตเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ การหล่อตุ๊กตายาง  
การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้น การทำตุ๊กตายางฟองน้ำ  
การผลิตหัวนมยางสำหรับทารก การทำเบ้าปูนพลาสเตอร์  
การผลิตยางแก้วรัดของ การทำลูกโป่ง