ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.64 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.29 บาท/กก.เนื่องจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.70 บาท/กก.  ปรับตัวลดลง 0.37 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.35 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.07 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.66 บาท/กก. และ 0.72…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 56.01 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 6.34 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.79 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 5.99…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงกิโลกรัมละ 3.66 บาท และ 2.90 บาท/กก. แตะระดับ 62.35 บาท/กก. และ 63.78 บาท/กก.…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงกิโลกรัมละ 3.66 บาท และ 2.90 บาท/กก. แตะระดับ 62.35 บาท/กก. และ 63.78 บาท/กก.…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แตะระดับ 66.01 บาท/กก. และ 66.68 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.34 บาท/กก. และ 0.59…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 66.35 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.98 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 67.27 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.75…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 68.33 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 69.02 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.55 บาท/กก. และ 1.96…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.88 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 70.98 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.21 บาท/กก. และ  0.71…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.09 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.54 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 71.69 บาท/กก. ปรับตัวลดง 1.46…
ราคายางสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.63 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.04 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.15 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.55 บาท/กก.…