วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.09 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.01 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 53.21 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.20…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 51.08 ปรับตัวลดลง 1.01 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 53.01 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.99 บาท/กก.…
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปิดทำการ 1 วันเนื่องจากเป็นวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.09 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.76 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยปัจจัยลบยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆ เกี่ยวกับค่าเงินเยนและเงินบาทที่ผันผวนและมีแนวโน้มแข็งค่า ประกอบกับนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าวันนี้ราคาจะฟื้นตัวขึ้นก็ตามส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา  ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.85 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.96 บาท/กก. เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 10 เดือน รวมทั้งเงินเยนและเงินบาทแข็งค่า ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 54.52…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.81 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.07 บาท/กก. ตามตลาดโตเกียวและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 7 เดือน จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.76 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 53.45 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 5.75…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 55.64 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.36 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว จากการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท ประกอบกับราคาน้ำมันเปิดตลาดปรับตัวลดลง นอกจากนี้ราคายางยังได้รับปัจจัยลบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 57.00 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 59.19 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.83 บาท/กก. และ 0.69…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 56.17 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.48 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 58.50 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.32…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 56.65 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.60 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 58.18 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.18…