วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.44 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.08 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.72…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 1.64 บาท และ 2.28 บาท แตะระดับ 53.32 บาท/กก. และ 56.80 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 51.68 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.57 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 54.52 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.40…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.25 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.34 บาท/กก. และ 0.75 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 51.91 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.32 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 54.17 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.36…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขขึ้น 0.44 บาท/กก. และ 0.31 บาท/กก. แตะระดับ 50.59 บาท/กก. และ 52.81 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 50.15 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 52.50 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.18 บาท/กก. และ 0.09…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 50.33 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.30 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวและเซี่ยงไฮ้ โดยมีปัจจัยบวกจากเงินเยนอ่อนค่าและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับธนาคารกลางจีนกลับมาอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หลังจากได้ระงับการดำเนินการเป็นเวลา 12…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 49.03 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.29 บาท/กก. เนื่องจากมีปัจจัยลบมาจากธนาคารกลางจีนได้ระงับการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3…
ราคาตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 49.32 บาท/กก.ปรับตัวลดลง 0.43 บาท/กก. โดยมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ปิดตลาดปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อวานนี้ และปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่เร่งซื้อ การแข่งขันจึงมีน้อย ประกอบกับนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย หลังจากมีรายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แตะระดับ 49.75 บาท/กก. และ 51.78 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.15 บาท/กก. และ 2.52…