วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.88 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.19 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 58.00 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.15…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.69 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.86 บาท/กก.  ในทิศทางเดียวกับตลาดเซี่ยงไฮ้และตลาดสิงคโปร์ โดยมีปัจจัยลบมาจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในระดับแข็งค่า ประกอบกับหลายพื้นที่ปลูกยางของไทยฝนเริ่มลดลง นอกจากนี้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.37 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 55.98 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.62…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาแตะระดับ 53.92 บาท/กก. และ 57.60 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.11 บาท/กก. และ 0.60 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.81 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.84 บาท/กก. เนื่องจากเงินบาทและเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่า และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.00 บาท/กก.…
ราคายางแผ่นดิบและยางรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัม 1.86 บาท และ 0.40 บาท แตะระดับ 53.55 บาท/กก. และ 56.40 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 51.69 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.00 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.00 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.50…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 50.69 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.77 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 55.50 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.50…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยาแผ่นดิบแตะระดับ 49.92 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.75 บาท/กก. โดยมีปัจจัยลบมาจากนักลงทุนวิตกกังวลหลังจากสหรัฐฯ และจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาและราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 55.00 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 50.67 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.12 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 54.38 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.00…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แผ่นดิบแตะระดับ 50.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.64 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 53.38 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.61…