วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 56.09 บาท/กก. ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 58.39 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.20 บาท/กก.  ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวและตลาดเซี่ยงไฮ้…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 56.09 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.37 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 58.19 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.52…
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปิดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นหยุดวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี)
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.72 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.67 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.55…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.22 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.11 บาท/กก. เนื่องจากฝนตกในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทย ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายาง ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.12 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.60 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.29 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.34…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.71 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.20 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.63 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.11…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.51 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.92 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.52 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.60…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.59 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.04 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.92 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.30…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.33 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.62 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 3.13…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.27 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ภาคใต้ฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น และนักลงทุนบางส่วนยังคงระมัดระวังในการซื้อขายเพื่อรอดูผลการประชุมสัมมนาเศรษฐกิจประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จะมีขึ้นในวันที่…