วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 67.53 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.24 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 69.82 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.24…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 67.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.22 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 68.58 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 3.61…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.99 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.40 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.19 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.20…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.94 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.20…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.33 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.44 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.59 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.82…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 72.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.38 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 74.41 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.98…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 74.15 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.92 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 75.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.13…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.23 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.06 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 76.52 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.02…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 72.17 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.40 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 75.50 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.21…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 72.57 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.58 บาท/กก.ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว โดยมีปัจจัยลบมาจากราคาน้ำมันปิดตลาดปรับตัวลดลง และนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐฯ ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศชะลอการซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.15 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.93 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.46…