ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาแตะระดับ 69.27 บาท/กก. และ 72.52 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.65 บาท/กก. และ 0.30 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 68.62 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.22 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.73…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 67.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.39 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 70.49 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.21…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงกิโลกรัมละ 0.88 บาท และ 1.29 บาท แตะระดับ 67.51 บาท/กก. และ 70.70 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 68.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.63 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 71.99 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.76…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 69.02 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.00 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 74.75 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.26…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 70.02 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.21 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 75.01 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.78…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 70.23 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.32 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 75.79 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.76…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 70.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.26 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 75.03 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.39…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.81 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.93 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 74.64 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.85…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 68.88 บาท/กก. และ 72.79 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.89 บาท/กก. และ 0.30…