วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราคาจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.41 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.86 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.71…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาแตะระดับ 70.27 บาท/กก. และ 73.51 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.42 บาท/กก. และ 0.72 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราคาจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.85 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.79 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.62 บาท/กก. และ 1.07…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.56 บาท และ 0.57 บาท แตะระดับ 69.23 บขาท/กก. และ 71.72 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 68.67 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.00 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 71.15 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.86…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 67.67 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.41 บาท/กก. มีปัจจัยลบมาจากตลาดล่วงหน้าโตเกียว เปิดตลาดเช้านี้ค่อนข้างผันผวนประกอบกับนักลงทุนวิตกกังวล หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายแห่งออกมาหยุดให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงกิโลกรัมละ 1.47 บาท และ 0.20 บาท แตะระดับ 68.08 บาท/กก. และ 70.07 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.55 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 70.27 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.63 บาท/กก. และ 2.50…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.18 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.10 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.34…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.28 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.19 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 75.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.38…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.71 บาท และ 1.24 บาท แตะระดับ 71.09 บาท/กก. และ 75.49 บาท/กก.…