ราคากลางประจำวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   50.58 บาท/กก.

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)               53.22 บาท/กก.

Rate this item
(1 Vote)
Super User

ผู้ดูแลระบบ