แจ้งความต้องการต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

ตามที่การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน ได้รับข้อมูลจาก กยท.จ.ชุมพร และกยท. จ.สุราษฎร์ธานี ว่าต้นกล้าปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี1 คงเหลือจำนวน 1,395 ต้น และ 13,814 ต้น รวมทั้ง 2 จังหวัด คงเหลือจำนวน 15,309 ต้น 

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ต้องการพันธุ์ปาล์มน้ำมันได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยตรง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7753-4243 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ