ปธ.ภาคียางเตรียมพบผู้ว่าฯ กยท.หารือนโยบาย (08/04/2559)

ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เตรียมเข้าพบ ผู้ว่าฯ กยท. หลังสงกรานต์ เพื่อให้กำลังใจ และรับทราบนโยบายขับเคลื่อน หวังหนุนราคายางฟื้น แตะต้นทุน 64 บาท/กก.
นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ รายการ ไอ.เอ็น.เอ็น.โฟกัสเศรษฐกิจ ว่า ตัวแทนจากทุกองค์กรภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เตรียมเดินทางเข้าพบผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์นี้เพื่อเข้าให้กำลังใจ และขอรับทราบนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนยางพารา โดยเฉพาะฤดูกาลเปิดหีบที่จะมาถึง เนื่องจากจะมีผลผลิตยางออกสู่ตลาดจำนวนมาก และอาจส่งผลต่อราคายางที่ดิ่งลง ขณะที่ภาคเกษตรกรจะระดมความคิดขับเคลื่อนไม่ให้ราคาตกต่ำไปกว่านี้ เบื้องต้นต้องการให้ราคายางฟื้นตัวกลับมาสะท้อนต้นทุนการผลิตที่ 64 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันราคาน้ำยางอยู่ที่ 53 บาทต่อกิโลกรัม ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 49.36 บาท ส่วนยางรมควันอยู่ที่ 53.36 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมองว่าแนวโน้มราคายางจากนี้ไปจะปรับตัวดีขึ้นภายในฤดูกาลเปิดหีบ และขยับขึ้นตลอดทั้งปี ถ้าหากการบริหารจัดการของ กยท.ถูกจุด รวมถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
นอกจากนี้ นายทศพล กล่าวว่า สำหรับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการปลูกยางมาก แต่ทั้งนี้เกษตรกรหลายพื้นที่ยังไม่ปิดหีบ และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกรีดยาง โดยกรีดวันเว้นวัน หรือ เว้นสองวัน เพื่อเลี้ยงยางไว้ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้ภาครัฐเข้าช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำ และสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคง ยั่นยืนให้กับชาวสวนยางได้ดีที่สุด เบื้องต้น ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรเริ่มนำร่องใช้โมเดล 1 ไร่ ใช้ชีวิตรอด และโค่นยาง 1 ไร่ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงแล้ว


ที่มา http://www.innnews.co.th ประจำวันที่ 7 เมษายน 2559

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ