ข่าวเด่น

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ฯ ขยายเวลาการไต่สวนขั้นต้นกรณีการทุ่มตลาดยางล้อรถบรรทุกนำเข้าที่ผลิตจากจีน (07/04/2559)

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยอมรับคำร้องจากสหภาพแรงงานเหล็กกล้าในการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการพิจารณาการ ไต่สวนขั้นต้นสำหรับการกำหนดภาษีเพื่อตอบโต้การอุดหนุนยางล้อรถบรรทุกและยาง ล้อรถโดยสารที่นำเข้าจากจีน ซึ่งเดิมทีนั้นระยะเวลาสิ้นสุดการไต่สวนขั้นต้นคือวันที่ 25 เมษายนที่จะถึงนี้ และได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 27 มิถุนายนแทน
สำนักทะเบียนกลางของสหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่าข้อเรียกร้องเพื่อให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการพิจารณาขั้นต้นนั้น “ขึ้นอยู่กับปริมาณและเนื้อหาของแผนการอุดหนุนภาษีที่กำลังทำการไต่สวน” ทั้งนี้ ระยะเวลาการสิ้นสุดการพิจารณาขั้นสุดท้ายนั้นจะต้องมีการกำหนดวันอีกครั้ง เนื่องจากการขยายระยะเวลาการพิจารณาขั้นต้นครั้งนี้ และจะต้องกระทำภายใน 75 วันหลังจากได้มีการพิจารณาขั้นต้นแล้ว


ที่มา http://www.tirereview.com, 01/04/2016

 

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ