"หมอนขิดจากยางพารา" ชิงถ้วยพระราชทาน (31/03/2559)

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จอีกครั้ง เมื่อนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10  จากผลงาน 330 โครงการ ใน 99 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งทีม นักศึกษา ม.อุบลฯ ส่งข้อเสนอโครงการ "หมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน" และสามารถผ่านสู่รอบ 5 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ ก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศ ตัดสินวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 850,000 บาท

โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" เป็นโครงการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ มีการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก สถาบันมาพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่หรือเข้าถึงได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา (ปี 2558) ทีทีมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งข้อเสนอโครงการ"การเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ"  สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  มาครอง และในปีนี้ ได้ส่งข้อเสนอโครงการ "หมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน" เข้าร่วมประกวด จากผลงาน 330 โครงการ ใน 99 สถาบันทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ 40 โครงการ 20 โครงการ และ 5โครงการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559ที่ผ่านมา ซึ่งทีม ม.อุบลฯ สามารถนำความสำเร็จอีกครั้ง ในรอบชิงชนะเลิศ โดยความสำเร็จในครั้งนี้ อาศัยความร่วมมือจากทุกระดับ ทั้งระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ซึ่งมี นายโยธิน ศรีไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลัยอุบลราชาธานี เป็นหัวหน้าโครงการ และ อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง  ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า หมอนขิดจากน้ำยางพารา เป็นโครงการต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน ซึ่งชุมชนบ้านศรีฐานเป็นชุมชนที่มีการสืบทอดวิถีการผลิตหมอนขิดโดยใช้นุ่น จากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลานาน ขณะนี้กลุ่มแม่บ้านประสบกับปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากใย นุ่นในขั้นตอนการผลิต ประกอบกับนุ่นเป็นวัตถุดิบที่กำลังจะขาดแคลนและมีราคาแพงในกรณีที่มีการสั่ง ซื้อ กลุ่มนักศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำยางพาราที่มีอยู่ในท้อง ถิ่นมาใช้ทดแทน โดยแนวความคิดนี้ถือเป็นการบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงได้ อย่างกลมกลืน โดยนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีการยาง มาทดลองทำไส้หมอนขิดจากยางพารา เพิ่มมูลค่าของยางพาราและหวังให้ทดแทนนุ่นที่มีฝุ่น สร้างตลาดใหม่ให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพ และชาวต่างประเทศ

ในการนำเสนอ ผลงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการความรู้ทุกสาขา นำโดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด ส่วนนักศึกษาที่นำเสนอ ได้แก่ นางสาวพรรทิวา นามบุญ  นักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง นางสาวฟาริดา แสนศรี นักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง และนางสาวอภิชญา คำทวี  ชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์

หมอนขิดจากน้ำยางพารา คือผลงานอีกหนึ่งความภาคภูมิในของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถบูรณาการการเรียนร่วมกับการพัฒนามาสู่การการสืบทอดวิถีภูมิปัญญา ท้องถิ่น การผลิตหมอนขิด ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น ได้อย่างลงตัว จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีม นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10 ในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 22 เมษายน 2559 นี้ ด้วยแล้วกัน


ที่มา
: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (วันที่ 30 มีนาคม 2559)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ