ผู้ประกอบการยางของจีนประสบปัญหายอดขายลดลง (31/03/2559)

เมือง Qingdao, ประเทศจีน – Deng Yali ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยางจีน (CRIA) กล่าวที่งานประชุมด้านยางจีนว่า บริษัทในภาคธุรกิจยางรายสำคัญของจีนต่างประสบปัญหายอดขายและรายได้ขยายตัวลด ลงด้วยเลข 2 หลักในปีที่แล้ว โดยยอดขายและกำไรลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 11 และร้อยละ 17 ตามลำดับ ในขณะที่ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.5 และร้อยละ 0.1 ตามลำดับ
CRIA เปิดเผยตัวเลขจากผลการสำรวจด้านยอดขายและผลกำไรของบริษัทผลิตยางล้อ ซึ่งประสบปัญหาหนักยิ่งกว่า โดยมีรายได้และกำไรลดลงถึงร้อยละ 14 และร้อยละ 23 ตามลำดับ และยอดส่งออกลดลงถึงร้อยละ 16 ปัญหาดังกล่าวทำให้
บริษัท ผลิตยางล้อจำนวน 5 รายได้ปิดกิจการลงเมื่อปีที่แล้ว โดยคิดเป็นจำนวนยางล้อเรเดียลที่จะหายไปจากตลาดจำนวน 9.6 ล้านเส้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของปริมาณยางล้อที่เลิกผลิตไปทั้งหมดในรอบ 5 ปี
ตาม ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ในปี 2558 ภาคธุรกิจยางโดยภาพรวมมียอดขายราว 165,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 3 แต่ผลกำไรลดลงร้อยละ 2 หรือคิดเป็น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราส่วนรายได้เพียงร้อยละ 0.6 และในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ในระยะ 5 ปี (ปี 2554-22558) ของจีน รายได้ของภาคธุรกิจยางขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 ต่อปี แต่ลดลงจากแผนฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36
Liu Peilin รองผู้ว่าการคณะกรรมาธิการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจแห่งชาติ ภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของสภาที่ปรึกษาแห่งชาติกล่าวว่า “ตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีก็กำลังประสบปัญหาชะลอตัวลงเช่นกัน สำหรับภาวะเศรษฐกิจแบบปกติในรูปแบบใหม่ (new normal) ของจีนนั้นอยู่ในระดับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระดับสูงของประเทศ แต่ไม่ได้จะเกิดปัญหาการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจ”
ประธาน CRIA กล่าวว่า ภาคธุรกิจยางกำลังปรับโครงสร้างให้ดีขึ้นอยู่ โดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น การเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง คุณภาพดีขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้น และคาดหวังว่าภาคธุรกิจยางของจีนจะเติบโตถึงร้อยละ 7 ในปีนี้ และจะเติบโตในอัตรานี้ตลอดระยะเวลาของแผนฉบับที่ 13 ไปจนกระทั่งถึงปี 2563 หากแต่ในขณะนี้ยังมีเหตุวิกฤตที่เป็นอุปสรรคให้ต้องฝ่าฟันไปก่อน

 

ที่มา: http://www.tirebusiness.com, 24/03/2016

 

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ