ครม.เห็นชอบ ขยายเวลา สินเชื่อยางพารา 1 เม.ย-31ธ.ค. ใช้วงเงินที่เหลือ (30/03/2559)

วันที่ 29 มีนาคม เวลา 15.30 น. ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม. มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ในการขอขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน เกษตรกรในการรวบรวมยางพารา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว มีวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท แต่ปรากฎว่าในปัจจุบันเพิ่งใช้วงเงินสินเชื่อไปได้เพียง 5,400 ล้านบาท และโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มี.ค.59 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีกตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 59 โดยใช้วงเงินในส่วนที่เหลืออยู่

สำหรับระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 59 ระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 31 มี.ค. 60 ทั้งนี้ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร 3% โดยในส่วนของเกษตรกรต้องเสียดอกเบี้ยเอง 1%
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ