ครม.ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรรับซื้อยางจนถึงสิ้นปี 59 (30/03/2559)

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ในการขอขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน เกษตรกรในการรวบรวมยางพารา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว มีวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท แต่ปรากฎว่าในปัจจุบันเพิ่งใช้วงเงินสินเชื่อไปได้เพียง 5,400 ล้านบาท และโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มี.ค.59 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีกตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.59 โดยใช้วงเงินในส่วนที่เหลืออยู่

สำหรับระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค.59 ระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 31 มี.ค.60 ทั้งนี้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร 3% โดยในส่วนของเกษตรกรต้องเสียดอกเบี้ยเอง 1%

"คณะรัฐมนตรีเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ทำให้สถาบันเกษตรกรช่วยทำให้ยางที่ผลิตออกมาไม่ล้นตลาด ราคายางไม่ตกต่ำ ที่ขยายโครงการออกไป เพราะเวลามันหมดแล้ว ประกอบกับราคายางตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งจากที่เคยเป็น แต่ต้องการให้มันยืนยาวไปกว่านี้ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการไปถึง 31 ธ.ค.59" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ