Print this page

@ เยอรมนีเผยการส่งออก, นำเข้าปรับตัวลงในเดือน ก.ย. (10/11/2560)

สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยว่า การส่งออกและนำเข้าต่างก็ปรับตัวลงในเดือนก.ย.

ทั้งนี้ การส่งออกลดลง 0.4% ในเดือนก.ย. ขณะที่การนำเข้าลดลง 1.0%
นอกจากนี้ สำนักงานสถิติยังได้ปรับลดตัวเลขการส่งออกและนำเข้าในเดือนส.ค. โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 2% จากเดิมที่รายงานว่าเพิ่มขึ้น 3.1% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.8% จากเดิมที่รายงานว่าเพิ่มขึ้น 1.2%

การส่งออกที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้รัฐบาลเยอรมนีต้องพึ่งพาการบริโภค การใช้จ่ายของรัฐ และการก่อสร้างเป็นปัจจัยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

Rate this item
(0 votes)
Jenjira

Latest from Jenjira