ครม.อนุมัติทบทวนมติครม.เรื่องพื้นที่-แผนการตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์-ยางล้อ (30/03/2559)

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงศูนย์ทดสอบและสนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ให้มีขึ้นเป็นประเทศแรกในภูมิภาค เพื่อดึงดูดให้บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน ประเทศไทย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางล้อต่างชาติที่มีฐานการผลิตใน ประเทศไทยอยู่แล้วขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งสกัดกั้นมิให้การลงทุนในกิจกรรมวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในสาขา อุตสาหกรรมนี้ไหลไปยังประเทศอื่น เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยางล้อ รวมทั้งยานยนต์และชิ้นส่วนแบบครบวงจรอย่างแท้จริง ตามนโยบาย Super Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ทำให้ประเทศไทยรักษาสถานภาพและการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางล้อ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในอาเซียนไว้ได้

ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คาดว่าจะนำเรื่องเสนอกลับเข้าที่ประชุมครม.ให้พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า

ที่มา --อินโฟเควสท์
Last modified on Wednesday, 30 March 2016 09:00
Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ