@ เคาะกรอบเงินเฟ้อ 61 ขีดเส้นจบภายในธ.ค. (31/10/2560)

พระราม 6 * คลังยันถก ธปท.กำหนดกรอบเงินเฟ้อปี 2561 ต้องจบภายใน ธ.ค.นี้ เตรียมหารือพาณิชย์หลังเตรียมกำหนดรายการสินค้าใหม่

นายสุวิชญ โรจนวา นิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) จะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการกำหนดกรอบเงินเฟ้อในปี 2561 ภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองหน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันเบื้องต้นในเรื่องดัง กล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากกระทรวงการคลังยังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดกรอบเป้า หมายในปี 2561 ของ ธปท.ที่ยืนยันว่าจะคงกรอบเงินเฟ้อไว้เท่าเดิมที่ 2.5% บวกลบไม่เกิน 1.5% โดยมีกรอบที่ 1-4%

"ได้มีการซักถามในที่ประชุมถึงแนวทางในการบริหารกรอบเงินเฟ้อของ ธปท.ในปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย โดยทาง ธปท.ก็ได้มีการชี้แจงในรายละเอียดถึงหลักการและเหตุผลในเชิงทฤษฎีของเรื่อง ดังกล่าว เช่น เนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้พืชผลการเกษตรมีปริมาณมาก แต่ราคากลับไม่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตาม รวมถึงกรณีที่ ธปท.ไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเขาให้เหตุผลว่าอาจจะกระทบกับผู้ฝาก ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ ธปท.กลับไปดูในรายละเอียดมาใหม่ว่าจะมีแนวทางบริหารจัดการและมีเหตุผลอย่าง ไร จึงจำเป็นจะต้องคงกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปี 2561 ไว้เท่าเดิม" นายสุวิชญกล่าว

นอกจากนี้ อาจจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมกับกระทรวงพาณิชย์ เพราะพาณิชย์มีแนวคิดที่จะปรับรายการสินค้าที่จะนำมาใช้ในการคำนวณอัตราเงิน เฟ้อใหม่ เพราะบางรายการสินค้า ประชาชนไม่ได้มีการใช้จริงในหลายช่วงเวลา ซึ่งก็ต้องรอดูความชัดเจนในส่วนนี้ด้วย

นายสุวิชญกล่าวอีกว่า กระทรวงการคลังก็ได้ให้ข้อเสนอแนะกับทาง ธปท.ไปว่าควรจะมีวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้กรอบเงินเฟ้อ อยู่ในเป้าหมาย เช่น การปรับปรุงวิธีการ หรือควรมีการใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างไรเพื่อให้การทำงานเต็มศักยภาพมาก ที่สุด.

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

Rate this item
(0 votes)