ราคากลางประจำวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   49.14 บาท/กก.

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)               51.96 บาท/กก.

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ