ข่าวเด่น

ญี่ปุ่นทุ่ม21ล.ดอลล์ดันไทยศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรป้อนตลาดอาเซียน (29/03/2559)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับนาย Tatsuya Terazawa อธิบดีกรมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น(MATI) เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 ว่า ทางญี่ปุ่นโดย MATI ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 2,500 ล้านเยน หรือประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วิศวกร นักออกแบบ นักบริหาร รวมถึงแรงงานทักษะต่ำ ของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง เพราะเห็นว่าไทยมีความพร้อมที่สุด ซึ่งทางญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมือในการส่งบุคลากรที่มีทักษะ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อมาอบรม ให้ความรู้กับกลุ่ม CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ในประเทศไทย การฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยของไทย หรือการส่งผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและไทยไปให้ความรู้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรม ใน CLM (ไม่มีเวียดนาม เพราะเป็นโครงการในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง)

อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจะหารือกันอีกครั้งว่าควรมีกลุ่มบุคลากร และอุตสาหกรรมใดบ้างที่จะต้องพัฒนาก่อน เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และควรใช้มหาวิทยาลัยใดบ้าง อีกทั้งจะนำเรื่องโครงการนี้เข้าพูดคุยกันเพิ่มเติมในการประชุมทางเศรษฐกิจ ของไทยกับญี่ปุ่นในเดือนมิ.ย. 2559 นี้ด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 29 มีนาคม 2559

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ