รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาล โครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (29/03/2559)

นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาล โครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดรับซึ้อยางสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ท่าแซะ จำกัด ตำบล ท่าเคย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการรับซื้อยางแผ่นดิบ คุณภาพ 3 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการรับซื้อยางของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายญาณกิตติ์ ฮารุดีน หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี และนายวิเชียร ทองเกิด ประธานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ท่าแซะ จำกัด ให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆนี้

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 28 มีนาคม 2559)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ