จังหวัดตรัง จัดโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตัง (29/03/2559

จังหวัด ตรัง จัดโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตัง (ท่าแพขนานยนต์)
 
นาง สุชาดา แก้วมณี การค้าภายในจังหวัดตรัง กล่าวว่า สํานักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง จัดโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559 จําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตัง (ท่าแพขนานยนต์) โดยมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน อาทิ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ปกติแผงละ 93-96 บาท ขายเพียง 73 บาท / ข้าวสาร ถุงละ 5 กก. ปกติถุงละ 130 บาท ขายเพียง 90 บาท / น้ำตาลทรายมิตรผล ปกติ 25-26 บาท ขายเพียง 19 บาท ถุงเท้านักเรียน ปกติ 25-27 บาท ขายเพียง 29 บาทและน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น ปกติ 46-55 บาท ขายเพียง 33 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอกันตังและใกล้เคียง จับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ที่มา : สวท.ตรัง (วันที่ 29 มีนาคม 2559)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ