@ BPP เข้าทำสัญญาเพื่อพัฒนาโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นอีก 2 โครงการ รวม 28 MW พร้อม COD ปี 62 (18/07/2560)

บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) แจ้งว่าการลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte.,Ltd. ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วน 100% เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ รวม 28 เมกะวัตต์ (MW) ได้แก่
โครงการฮิโรชิม่า ตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิม่า มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในไตรมาส 2/62 และโครงการเคเซนนุมะ ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยางิ มีกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 3/62
ส่งผลให้บริษัทมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ กำลังการผลิตรวม 158.4 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่บริษัทลงทุน 131.30 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการที่ COD แล้ว 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 21.5 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่บริษัทลงทุน 12.6 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะทยอย COD จนครบในปี 63
ดังนั้น บริษัทจึงมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุนรวมเพิ่มเป็น 2,636 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 2,069 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าถ่านหินรวม 1,904 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 165 เมกะวัตต์ ส่วนกำลังการผลิตอีก 567 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 63
บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนทั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีกำลังการผลิต 4,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 68 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ