ลงทุนนิคมฯยาง (28/03/2559)

วรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันที่ 26 มีนาคม 2559)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ