คณะกรรมการยางมาเลเซียเชื่อว่ามาตรการที่ได้ทำไปจะทำให้ราคายางสูงขึ้น (28/03/2559)

กรุงกัวลาลัมเปอร์ – คณะกรรมการยางมาเลเซีย (MRB) ยืนยันว่าราคายางพาราจะไม่ลดมากกว่านี้อีก จากการเริ่มระบายสต็อกยางที่มีเป็นจำนวนมาก
การส่งออกยางที่เริ่มลดลงในเดือนนี้ของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางพารา ระหว่างประเทศ (ITRC) ทั้งมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย หลังจากได้ตกลงร่วมกันที่จะลดปริมาณการส่งออกยางใน 6 เดือนข้างหน้า โดยจะลดปริมาณการส่งออก 615,000 ตัน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ตามมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก (AETS) และมาเลเซียจะลดการส่งออกร้อยละ 8.5 หรือปริมาณ 52,259 ตัน
นอกจากนี้ ทั้ง 3 ประเทศต่างตกลงที่จะเพิ่มปริมาณการใช้งานยางพาราภายในประเทศรวมกันให้ได้ถึง 300,000 ตันต่อปี ซึ่งเริ่มต้นในปีนี้ โดยเน้นในการใช้สร้างถนนยางพารา เพื่อลดอุปทานยางของโลก
ทางคณะกรรมการยางมาเลเซียกล่าวว่า “คณะกรรมการฯ เห็นมองแนวโน้มราคายางจะฟื้นตัวจากการดำเนินตามมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก ยาง และล่าสุดประเทศเวียดนามก็ให้คำมั่นที่จะร่วมดำเนินมาตรการนี้ที่การประชุม คณะกรรมการสภาไตรภาคีฯ ที่จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยจะลดปริมาณการส่งออกยางลง 85,000 ตัน ในขณะเดียวกันทางสภาไตรภาคีฯ จะศึกษาผลกระทบในช่วงที่ดำเนินการมาตรการนี้ และทบทวนการตัดสินใจที่จะคงมาตรการนี้ในช่วงเดือนที่จะมาถึง โดยการตัดสินใจอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีสภาไตรภาคีฯ ของทั้ง 3 ประเทศ”
ราคายางพาราที่ตกต่ำขณะนี้สาเหตุหลักเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ทำให้มีความต้องการใช้ยางลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ความพยายามระบายสต็อกยางที่มีจำนวนมากโดยดำเนินโครงการเมืองยางเมือง Kedah ซึ่งตั้งเป้าเริ่มพัฒนาโครงการในปีนี้ในอันที่จะให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ยางในมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อปลายปีที่แล้ว มีการประมาณการว่านิคมยางจะสร้างมูลค่าการพัฒนาเบื้องต้น (gross development value: GDV) ที่11,200 ล้านริงกิต และคาดว่าจะสร้างงานได้ถึง 20,000 ตำแหน่ง
โครงการนิคมยางริเริ่มโดยรัฐ Kedah ในปีนี้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการทั้งสิ้น 320 ล้านริงกิต ปัจจุบันคณะกรรมการยางมาเลเซียมีสถานีวิจัยพื้นที่ 635 เฮกตาร์ ในเขตนิคมยาง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทดสอบที่สำนักงานในเขต Sungai Petani ซึ่งคณะกรรมการยางฯ คาดว่าจะสนับสนุนโครงการยางให้ประสบผลสำเร็จ
คณะกรรมการยางฯ กล่าวว่า นิคมยางที่สร้างขึ้นจะมีบริการการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และเครื่องมือทดสอบเพื่อการพัฒนา”


ที่มา http://globalrubbermarkets.com

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ