ตลาดอะไหล่ทดแทนยางล้อเครื่องบินคาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 5.12 ต่อปีไปจนถึงปี 2563 (28/03/2559)

กรุงดับลิน, ประเทศไอร์แลนด์ – ตามรายงานของสำนักวิจัย Research and Markets ในหัวข้อ “ตลาดยางอะไหล่ทดแทนสำหรับยางล้อเครื่องบินทั่วโลกในช่วงปี 2559-2563” คาดการณ์ว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 5.12 ในช่วงระหว่างปี 2559-2563
การขยายตัวของธุรกิจในตลาดเกิดใหม่มีส่วนช่วยเพิ่มการใช้จ่ายในด้านการ ดูแลรักษา การซ่อมบำรุงและการปฏิบัติงาน รายได้ที่เพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างอินเดียและจีนทำให้การท่อง เที่ยวของประชากรในประเทศเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้การใช้งานเครื่องบินโดยสาร การเปลี่ยนทดแทนเครื่องบินเก่า และมีการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเกิดอุปสงค์เทคโนโลยีการประหยัดเชื้อเพลิงของเครื่องบินรุ่นใหม่และยาง ล้อเครื่องบินทดแทนคาดว่าจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายด้านการดูแลรักษา การซ่อมบำรุงและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อีกด้วย
ตามรายงานระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพทั่วโลกส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการบริโภคของผู้คนที่มีต่อการท่อง เที่ยวและวันหยุดพักผ่อน ซึ่งกระตุ้นให้ผู้คนออกไปเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น และการมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณของสภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นำไปสู่การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า สภาวะตลาดที่มีความผันผวนมีส่วนทำให้กำไรของธุรกิจลดลง


ที่มา http://www.rubberworld.com,

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ