ข่าวเด่น

บริษัทวิจัยในมาเลเซียคาดการจัดเก็บภาษีแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อภาคธุรกิจยาง (28/03/2559)

กรุงกัวลาลัมเปอร์ – สำนักวิจัย Affin Hwang Capital Research ยืนกรานแนวคิดที่เป็นกลางต่อภาคธุรกิจถุงมือยาง โดยมองว่าการจัดเก็บภาษีประจำปีจากแรงงานต่างชาติในอัตราใหม่จะไม่ส่งผล กระทบอย่างเด่นชัดต่อรายได้ของบริษัท
รัฐบาลประกาศว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจากภาคการผลิต การก่อสร้าง และภาคการบริการจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,850 ริงกิตต่อคน ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีอีก 600 ริงกิต จากเดิมที่จัดเก็บ 1,250 ริงกิต แต่ก็ยังนับว่าต่ำกว่าอัตราภาษีที่เคยยื่นเรื่องขอไว้ที่ 2,500 ริงกิต
ทางสำนักวิจัยกล่าวว่า “อัตราภาษีใหม่นี้กำหนดขึ้นหลังจากที่มีการหารือกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยว ข้องกับสมาคมและองค์กรทางการค้าหลายกลุ่ม และเชื่อว่าการปรับเพิ่มภาษีแรงงานต่างชาติครั้งนี้จะเป็นที่ยุติและไม่คิด ว่าจะต้องมีการทบทวนอีก”
ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนั้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9-13 ของต้นทุนการดำเนินการทั้งหมด โดย Affin ประมาณการว่าภาษีแรงงานประจำปีนั้นจะมีสัดส่วนราวร้อยละ 3 ของต้นทุนค่าจ้างแรงงานทั้งหมด ซึ่งการปรับขึ้นอัตราภาษีแรงงานต่างชาติจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เพียงร้อยละ 0.5-1.5 เท่านั้น และคาดว่าผู้ผลิตจะเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ต่อไปเพื่อรักษา ระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางต้องรักษาระดับราคาเป้าหมายและประมาณการรายได้เพื่อ ให้ครอบคลุมต้นทุน


ที่มา http://globalrubbermarkets.com

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ