หอการค้าคาดภัยแล้งฉุดเศรษฐกิจ 0.85% (25/03/2559)

หอการค้าไทย ประเมินผลกระทบภัยแล้งฉุดเศรษฐกิจ 0.85% คิดเป็นมูลค่า 1.19 แสนล้านบาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 81.3 เกิดผลกระทบจากภัยแล้ง และได้เริ่มปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนอาชีพ, เปลี่ยนชนิดพืชในการเพาะปลูก ในขณะที่ผู้ประกอบการบอกว่า ภัยแล้งส่งผลต่อยอดจำหน่าย, กำไร, คำสั่งซื้อ,กำลังการผลิต และจำนวนแรงงานลดลง แต่ต้นทุนสูงขึ้น โดยประเมินว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.01 - 3.50

สำหรับหน่วยงานด้านการเกษตร พบว่าภัยแล้งส่งผลต่อปริมาณการผลิตโดยรวมของเกษตรกร ลดลงร้อยละ 25.2, รายได้จากการขายสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 22.8 ในขณะที่ระดับราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นร้อยละ 7.6 ส่งผลต่อภาพรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคม2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 มีผลต่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.85 คิดเป็นมูลค่า 119,278.37 ล้านบาท

ที่มา : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ