สนพ.เซ็น MOU สถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งอาเซียน ร่วมพัฒนาบุคลากรจัดทำพยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคต (23/03/2559)

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสนพ. และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งอาเซียน (ERIA) ว่า ความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือที่ดีที่ทาง ERIA ได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรของสนพ. ในการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคตเพื่อให้เกิดความแม่นยำยิ่ง ขึ้น

ERIA เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมา สนพ. ได้ดำเนินงานและประสานความร่วมมือกับ ERIA มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำ Energy Outlook และ Energy Security ของประเทศ และในปี 2559 นี้ ERIA มีความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้านพลังงานกับสนพ. โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ สนพ.

โดย ERIA จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำชั่วคราวที่สนพ. เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร สนพ. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพยากรณ์ โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีสมรรถนะ ในการรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การขนส่งระบบราง และการจัดรูปแบบเมืองใหม่ รวมทั้งนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น

นอกจากนี้ ERIA ยังให้การสนับสนุนด้านการสำรวจ การวิเคราะห์ผล และการพยากรณ์การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุนด้านการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดภาย ใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้จะมีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม

นายทวารัฐ กล่าวอีกว่า แบบจำลองจะสามารถทำให้ สนพ. ประมาณการความต้องการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ได้รับผลลัพธ์เชิงปริมาณของก๊าซเรือนกระจก หรือ CO2 ที่ลดลง อันเนื่องจากการดำเนินนโยบายด้านพลังงานได้อีกด้วย

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ