วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   45.68 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   46.77 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   47.33 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   48.35 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   49.14 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   49.80 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   50.33 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   49.91 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   48.91 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   48.41 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)   47.89 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)            …