เครือข่ายสวนยาง 14 จว.ใต้ จ่อยื่นหนังสือนายกฯ เรียกร้อง 5 ข้อ Featured

ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง เดินทางสมทบเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกต่อ นายกรัฐมนตรี ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ร้องขอความเห็นใจ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ...


 

วันที่ 24 พ.ย.58 นายศักร์สฤษฎิ์ ศรีประศาสตร์ นายกสมาคมชาวสวนยางรายย่อยภาคใต้ เป็นตัวแทนของเกษตรชาวสวนยางพารา จ.ตรัง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ก่อนเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพื่อเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนจะเข้าประชุม ครม. ในวันที่ 24 พ.ย.
 
ทั้งนี้ เพื่อเรียกร้องให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และขอความเป็นธรรมต่อเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกับยื่นหนังสือเปิดผนึก ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดังนี้
 
1. ขอคัดค้านการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทย เนื่องจากระเบียบวิธีสรรหาอาจขัดต่อ พ.ร.บ. การยาง โดยเฉพาะในกรณีกรอบของเวลาที่ให้อำนาจรัฐมนตรี ไม่เกิน 120 วัน วิธีการสรรหาที่ผ่านมา มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก อาจนำไปสู่การฟ้องร้อง และอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางกับเจ้าหน้าที่ กยท. ในวงกว้าง และอาจนำสู่ความวุ่นวาย มีการตั้งข้อสังเกตจากบุคคลหลายฝ่าย กรณีบุคคลที่ผ่านการสรรหา จาก กยท. ว่าอาจเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทำธุรกิจค้าขายปุ๋ยซึ่งอาจ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางต้องใช้ปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพและราคาแพง
 
2. ขอให้ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กยท. ออกระเบียบให้ชาวสวนยางรายย่อยที่ไม่มีเอกสารสิทธิลงทะเบียนและไม่อยู่ในเขต ป่าต้นน้ำ เขตป่าอนุรักษ์ ให้เข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาลและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวน ยางพาราด้วย เพราะ กยท. ออกระเบียบกีดกันชาวสวนยางกลุ่มนี้ซึ่งไม่มีต้นทุนใดๆ
 
3. ขอให้ นายกรัฐมนตรี เร่งรัดมาตรการช่วยเหลือที่อนุมัติไปแล้ว 1,500 บาท/ไร่
 
4. ขอให้ นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจที่มีอยู่และประชาชนให้โอกาส กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุใน TOR การจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับจ้างใช้ยางธรรมชาติจากสถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกร ในท้องถิ่นโดยตรงเท่านั้น
 
5. ขอให้รัฐบาลมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะสินค้าทุกชนิดมีน้ำมันเป็นปัจจัยการผลิตการขนส่งแต่ในปัจจุบันสาเหตุ ที่น้ำมันราคาลดลงเป็นเหตุให้ราคายางพาราลดลงเพียงอย่างเดียว แต่สินค้าอื่นกลับแพงขึ้นจนเกษตรกรไม่มีกำลังซื้อและเป็นสาเหตุของปัญหา อื่นๆ ตามมา ดังนั้น ขอให้รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้เหมือนกับการควบคุม ราคาลอตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยางและคนไทยทุกสาขาอาชีพ
Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ