ข่าวเด่น

คณะแพทย์ ม.สงขลาฯ คิดค้นถุงทวารเทียมจากยางพารา ลดการนำเข้าจาก ตปท. Featured

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการคิดค้นวิจัยถุงทวารเทียมจากยางพารา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยในโรคมะเร็งและประสบอุบัติเหตุไม่สามารถขับถ่ายได้ตาม ปกติได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศซึ่งมี ราคาแพง และเป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้ยางพาราจากในประเทศ

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ